תקנון בית הספר


Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/demo2shi/chabadashkelon.com/index.php on line 1281

תקנון בית הספר

על מנת לשמור על הסדרים והערכים אותם אנו משתדלים להקנות לתלמידים היקרים, אנו מבקשים בכל לשון של בקשה להקפיד מאוד לעמוד בדרישות התקנון.

 • עמידה בזמנים- יום הלימודים יפתח בשעה 8:00 בדיוק. תלמיד שמאחר, מחוייב להביא אישור בכתב מההורים על סיבת האיחור. איחורים מרובים יטופלו בחומרה רבה.
 • היעדרות- תלמיד שיעדר מביה"ס יצטרך להביא אישור מההורים ובו סבה מוצדקת להיעדרות זו. היעדרות ממושכת עקב מחלה מחייבת אישור רפואי.
 • תלבושת- כל תלמיד חייב להופיע בכל יום לימודים בתלבושת אחידה הכוללת: כיפה וציצית!!!

חולצת תלבושת תכלת- עם סמל ביה"ס ומכנסיים כהים ארוכים.

 

 • מפית ומגבת- על התלמיד להגיע בכל יום מצוייד במפית ובמגבת אישית.
 • ציוד אישי- על התלמיד להגיע לביה"ס עם הציוד המתאים: ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה כפי דרישות המקצועות השונים. לא נצלם דפים לתלמיד שישכח ספר.
 • מסיבות יום הולדת- תיערכנה בכיתה בזמן הלימודים ובתאום עם רב /מחנכת הכתה, הכיבוד יהיה קנוי ובהכשר בד"ץ ירושליים והרב לנדא בלבד. אין לערוך מסיבות יום הולדת לחברות הכיתה בבית.
 • טלויזיה ואינטרנט- יש להמעיט בצפיה בטלויזיה ולהשתדל שלא לצפות כלל (ובוודאי שלא ללא פיקוח) אין לדבר או לדון על תוכניות טלויזיה בביה"ס בשום אופן!

אין לגלוש באינטרנט שאין בו סינון של "רימון" או "אתרוג". חתימה על מסמך זה מהווה אישור מצידכם כי קיימת חסימה זו בביתכם.

 • לבוש הורים- כל הורה שמגיע לביה"ס או לאירועי ביה"ס , יגיע בלבוש צנוע והולם המכבד את המקום ותואם את רוח בית הספר. (נבקש מהאמהות לא להגיע עם מכנסיים ולא בלבוש חשוף)
 • .

אין לבוא בביה"ס ולא נעלי בית (גם לא קרוקס),

 • מעורבות ההורים- על ההורים להתעדכן בנעשה בביה"ס ולעקוב אחר מילוי המטלות של התלמיד מכתבים מהמורה, יומן התלמיד, דפי קשר, למידה למבחנים, מבצעי ביה"ס וכד'.
 • התנהגות התלמידה- על ההורים לעקוב אחר התנהגות התלמיד ולטפל בכך בשעת הצורך. יש להיות בקשר רצוף עם רב /מחנכת הכיתה ולעקוב אחר מצבו ב"וועדת משמעת".
 • החזרי תשלומים - גביית הוראת קבע שהוחזרה תחוייב בעמלה כפולה מעמלת הבנק.