דבר המנהל


Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/demo2shi/chabadashkelon.com/index.php on line 1281

ב"ה

הורים יקרים
ותלמידים חשובים
שלום וברכה

ישנו סיפור ידוע על אדמו"ר הזקן ור' פנחס מקוריץ זצק"ל אשר יום אחד נכנס ר' פנחס לבית המדרש וראה שם דפי קודש של חסידות מתגלגלים על הרצפה . כעס מאוד על כך שדפי חסידות שהיא כל כך קדושה מתגלגלים כך. מצא אותו האדמו"ר הזקן כך ואמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה . לבנו יחידו של מלך שנפל למשכב . הגיעו רופאים רבים וחשובים וניסו לרפאו ולא הצליחו בכך. עד שבסוף רופא זקן ומומחה שהגיע מרחוק בדק את הנער ואחר פנה אל המלך ואמר לו כי ישנו י'הלום יקר  ערך מאוד אשר צריך לטוחנו דק ולערבב עם מים ולתת לנער לשתות ואז יתרפא מחוליו . בדקו וחפשו ומצאו רק י'הלום אחד בכתרו של המלך . ללא היסוס נתן המלך הוראה לחלץ את הי'הלום מהכתר ולעשות ככל אשר ציו'ה הרופא וכך עשו . אף על פי שהי'הלום מאוד יקר בשביל הבן יחיד המלך לא חשב פעמיים ונתן אותו לטחינה ורק טיפה קטנה יצליחו להכניס לפה הסגור של הבן החולה ואת השאר ייתכן שישפך החוצה . הנמשל אומר אדמו"ר הזקן הוא עם ישראל בנו יחידו של הקב"ה בגלות נמצאים במצב לא טוב וכל הזמן ישנה הידרדרות במצב ויש לתת תרופה יקרה הנמצאת בגנזי מרומים והיא תורת החסידות אף על פי שאולי רק טיפה תכנס לתוך עם ישראל והרוב יתגולל וישפך בחוץ שוו'ה בכדי להציל את הבן יחיד עם ישראל . שמע זאת ר' פינחס מקוריץ ונחה דעתו. סיפור זה מנחה אותנו באור מנחם כבר שנים אנו דואגים תלמידים היקרים כי נצליח להכניס בתוכם ולו טיפה קטנה של יראת שמיים , תורה, חסידות , דרך ארץ, במטרה שי'היו מחוסנים מפני פגעי העולם הן בגשמיות והן ברוחניות . להעניק להם חוסן וכוח להתמודד עם הדברים הלא טובים שמפריעים ושיעשו זאת מתוך שמחה וחיות . בטח בתקופה הזו בעידן הטכנולוגי יש להתמודד עם הפרעות ומכשולים גדולים עוד יותר עולם פרוץ ואנו באור מנחם נעשה הכול על ידי אור החסידות לתת לתלמידים עוד ועוד כוחות נפש להתמודד ולנצח את החושך חושך הגלות . כמנהל בית הספר אני דואג להוביל את המערכה יחד עם כול צוות המורים והמורות  המסורים והאוהבים את כל תלמידי'הם ויחד נגיע לגאולה האמתית והשלימה תיכף ומיד ממש .