כיתה ו' -הרב פיין


Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/demo2shi/chabadashkelon.com/index.php on line 1276

דף שיעור לתלמידים

 

ב"ה ה' כסלו התשע"ג
 
לתלמידים היקרים!
 
מה שלומכם? מקווה שאתם מרגישים טוב, ושלמרות המצב אתם מצליחים לשמור על
מצב רוח מרומם.
בשיעור שקיימנו היום למדנו על יעקב אבינו שהלך לחרן והתארח אצל גדול הרמאים-
לבן הארמי. ) ארמי אותיות- רמאי(
שאלנו איך ייתכן שיעקב הצדיק החזיק מעמד כל כך הרבה שנים בסביבה שהתושבים
רמאים, שקרנים ומתנהגים בצורה מאוד שלילית?
התשובה לכך נמצאת בסיפור שהיה ליעקב לפני הגעתו לחרן.
כשהגיע יעקב לבית א-ל, חכמינו זכרונם לברכה מספרים כי לקח אבן ושם מראשותיו
להגן על ראשו מפני חיות רעות.
הרבי שואל, אם יעקב בוטח בה', למה הוא צריך להגן על עצמו?
ושנית, אם כבר אתה מגן על עצמך, למה רק על הראש?
הרבי מסביר כי נכון שיעקב בוטח בה', וה' ציווה : "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ולכן
שמר על עצמו.
אך זה לא מסביר מדוע שמר רק הראש, מה עם שאר הגוף?!
הרבי מסביר כי אם האדם שומר על הראש, כל הגוף נשמר.
ההוראה מכאן היא ברורה: הראש צריך להיות מוגן.
בשביל ראש גשמי מגינים עליו עם קסדה, או שנזהרים מכל מיני דברים שיכולים לפגיע
בו.
וכיצד שומרים על הראש ברוחניות?
זו המשימה שלכם תלמידים יקרים,
לתת חמש רעיונות כיצד ניתן לשמור על הראש ברוחניות.
לשים לב שהרעיונות שלכם צריכים להיות רעיונות שניתן לבצע בחיי היומיום.
נתפלל להקדוש ברוך הוא שיושיע את עם ישראל, ויכה באויבים הקמים עלינו לרעה,
ונזכה לגאולה האמיתית והשלימה!
להתראות בשיעור הבא,
שלכם, הרב פיין