בית כנסת חב"ד גבעת הפרחים

בית חב"ד גבעת הפרחים מפעיל בית כנסת, שיעורי תורה, ובדיקות תפילין ומזוזות (ניתן להזמין ביקורי בית).

הרב אברהם קוסקס -054-4565386

שתף לחברים

שתף