סיומי מסכת בתשעת הימים

בחב"ד אשקלון קיימו את המנהג לערוך סיומים למסכתות המשנה והגמרא בכל יום מתשעת הימים שמראש-חודש אב ועד תשעה באב.

בחב"ד אשקלון קיימו את המנהג לערוך סיומים למסכתות המשנה והגמרא בכל יום מתשעת הימים שמראש-חודש אב ועד תשעה באב.

על פי הוראתו של הרבי מליובוויטש יש לערוך את ה"סיומים" כדי להוסיף בענייני שמחה  של תורה. כיוון שבימים אלו ממעטים בשמחה, יש לחפש את כל האופנים המותרים כיצד להוסיף בעניינים טובים ושמחים. את סיומי המסכת רצוי שכל אחד יסיים בעצמו, ולפחות להשתתף במעמד 'סיום' של אחרים. 

בכל יום מתשעת הימים- לאחר תפילת שחרית, התקיים במרכז חב"ד נווה אילן סיום מסכת בהשתתפות מתפללי בית חב"ד ואורחים נוספים.

ה"סיום" המרכזי  נערך ע"י יו"ר חב"ד אשקלון ורב הקהילה הרב מנחם ליברמן שליט"א,  שריתק את המשתתפים  בלימוד מסכת תענית.  בדבריו, קרא למשתתפים להוסיף  בימים אלו בלימוד תורה  ובנתינת  צדקה  על פי הכתוב " ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה.

במהלך "שלשת השבועות" התקיימו במרכזי חב"ד ברחבי העיר שיעורים והרצאות בנושא בית המקדש.  על פי המדרש, הלימוד והעיסוק בבית המקדש, שקול כאילו עסוקים בבנייתו. המשתתפים למדו את מסכת "מידות" העוסקת בתכנית האדריכלית של בית המקדש השני, ואת הלכות בית הבחירה לרמב"ם העוסק בהלכות בית המקדש.  הרצאה מרתקת מפי חוקר המקדש  הרב מנחם מקובר  ובלווי מצגת ייחודית, התקיימה במרכז חב"ד  נווה אילן. המשתתפים שבו במנהרת הזמן לתקופת הזוהר של עם ישראל כשבית המקדש עומד בתפארתו, ומתוך תפילה שנזכה במהרה בימנו לגאולה שלמה ולבניין בית המקדש השלישי. 

שתף לחברים

שתף