4 כללים לזוגיות טובה

פרשתנו מדברת על 4 סוגי גורמי נזק: שור, בור, שן ואש.
 
אדמו"ר הזקן בעל התניא הסביר זאת בדרך רמז מקורית בעבודת האדם על הדברים הבעייתיים שעלינו להתמודד בחיים:
 
שור - בעברית זה מתפרש גם מלשון ראיה – לא להסתכל איפה שלא צריך
 
בור- מלשון 'שדה בור' שאינה מטופלת ומצמיחה. דבר המרמז גם על ריקנות בטלה ושעמום.
 
שן – אכילה זללנית וגסה
 
אש – מרמז על מידת הכעס.
 
4 דברים אלו הם מהווים גורמי נזק קשים ומרכזיים בעבודת האדם הרוחנית.
 
המסר לחיי הזוגיות:
 
רוצה להשיג זוגיות במיטבה? יש להקפיד על ארבעת הדברים:
 
א. לא לפתוח עיניים על בן/בת זוג אחרים, ולערוך השוואות אל חיי הזוגיות שלנו. איזהו עשיר השמח בחלקו..
 
ב. שעמום ובטלה יתרה מורידים את ערכנו בעיני בן/בת הזוג, ואף גורמים לעיתים לעשיית שטויות ודיבורים לא ראויים. 
 
ג. אכילה מכובדת הפני הבן זוג ולהשתדל אף להשתדל לא לאכול לבד אלא להמתין לאכול יחד עם בן/בת הזוג. זה יחזק את הקשר.
 
ד. אין דבר ההורס את הזוגיות כמו הכעס. רוגע ושלוה הם האדמה האידיאלית לבניין יסודות איתנים לחיי הזוגיות שלנו!
 
בהצלחה!

שתף לחברים

שתף