השקעה קטנה - מקץ

בפרשתנו מסופר שפרעה חולם חלומות שמטרידים אותו מאוד, ומנסה למצוא מי שיפתור לו אותם.

בסיטואציה זו מגיח שר המשקים ואומר שיש לו איש מקצוע מעולה, שיש מצב חזק שהוא יצליח לפתור את החלומות.

אלא שיחד עם השיווק שלו את יוסף, הוא מוסיף  'נער עברי עבד'.

חז"ל הבחינו בכך ואמרו על שר המשקים:

ארורים הרשעים שאין טובתם שלמה. מזכירו בלשון בזיון:
נער: שוטה ואין ראוי לגדולה.
עברי: אפילו לשוננו אינו מכיר.
עבד: וכתוב בנימוסי מצרים שאין עבד מולך ולא לובש בגדי שרים

הנה בשלוש במילים בודדות הנאמרות כדרך אגב לכאורה, ניתן מתוך רוע מוחלט ואי פרגון בזוי, לקטול אדם טוטלית ולקבור לו את חלון ההזדמנויות בעל הפוטנציאל המטאורי הזה לעמוד לפני מלך מצרים ולהתקדם בחיים.

המסר מכך בזוגיות הוא:

בשביל לבנות ולהרוס זוגיות,לא צריך הרבה מילים. לעיתים די בכמה מילים בודדות,ואף בעקימת האף ,'כי באפם - הרגו איש', ניתן לקבור את הזוגיות או לרומם אותה.

הבשורות הרעות הם עד כמה בקלות ניתן להרוס את השלום בית. זה פשוט מפחיד לחשוב , שאדם במו פיו בפליטת פה טיפשית של כמה מילים יכול להרוס את הקשר הזוגי ויצטרך הרבה מסדרי התנצלויות לתקן זאת, אם בכלל.

במקביל הבשורות הטובות שיש כאן הם, שלעיתים אין צורך בהשקעה רבה כדי לשפר את הזוגיות , אלא בקצת שימת לב למה אומרים, ואיך אומרים.עם כמה מילות שבח והערכה ניתן להגיע , תוך כדי תנועה ושגרת היום וכלאחר יד, להישגים רבים בתחום!

שתף לחברים

שתף