כינוס השלוחים העולמי

תמונת 4,325 השלוחים המלאה לשנת ה'תשע"ו, רגע אחרי הצילום המשותף והמסורתי בחזית מרכז חב"ד העולמי - 770 ●

שתף לחברים

שתף